Evropské fondy

Projekt Přírodní zahrada v MŠ U Rumcajse, registrační číslo: 1190700011, podpořený v rámci 7. výzvy NPŽP byl dokončen na školní zahradě v 10/2021.

Díky němu byla pořízeny přístřešky, stoly, vrbové stavby, vyvýšené pěstitelské záhony, lavičky, byl zasazen jeden listnatý strom, dva keře a vyseta řada bylinek, trvalek a zeleniny.

Odkaz na internetové stránky MŽP (www.sfzp.cz) a SFŽP (www.mzp.cz)


Reg. číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0000975

 Název projektu:
Začleňování a podpora žáků s OMJ 2020 – MŠ U Rumcajse

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001909

Číslo a název výzvy: Výzva č. 54 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Příjemce podpory: Mateřská škola U RUMCAJSE, Praha 13, Zázvorkova 1994

Stručný popis projektu: Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Cílem projektu je vytvořit inkluzivní prostředí v mateřské škole a přispět tak k snazšímu začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Realizace projektu přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.

Projekt je spolufinancován Evropskou unii.