Platby

Školné a stravné platné pro školní rok 2023/2024

STRAVNÉ:
celodenní odkladové děti: 1029,- Kč
celodenní ostatní děti: 966,- Kč
polodenní odkladové děti: 840,- Kč
polodenní ostatní děti:  798,- Kč

ŠKOLNÉ500 Kč/měsíčně bez rozdílu věku (mimo předškoláků a odkladových dětí)

V souladu se školským zákonem se od 1.9. 2024  mění výše úplaty za poskytované (nepovinné) vzdělávání na částku 900,- Kč měsíčně.


Prosíme, upravte si příkazy, VS Vám bude přidělen ve školce ( nové nástupy)

Pokud nemáte evidenční číslo (VS), zašlete částku na jméno dítěte a co nejdříve po nástupu do MŠ jej obdržíte .

Účet školy: 127 845 369/0800

Platby můžete posílat za školné (které zůstává stejné 500,-)a stravné dohromady tak, aby částka byla připsána na účet školy do konce předešlého měsíce. Poslední platba tak proběhne v květnu. Děkujeme za pochopení.

Školné a stravné se platí na účet školy. Předškolní děti a odkladové děti školné neplatí! Variabilní symbol a číslo účtu obdrží rodiče nových dětí na kmenových třídách. Ostatním dětem zůstává VS, který již mají.


Předškoláci mají docházku do MŠ ze zákona povinnou a to na nejméně na 4 hod denně. Omluvy musí být vždy písemně!

Pokud má dítě jiné příjmení, raději, prosím, napište do příkazu. 

Prosíme peníze určené do fondu třídy neplaťte na účet školy, ale odevzdávejte na třídách!