Kroužky v MŠ

V Mateřské škole budou od října 2022 tyto kroužky:

-AJ hrou ( rodiče hlásí dle pokynů agentury)

-Keramika- platby a info na nástěnkách- zároveň zájemci hlásit na třídu)

Časy se upravují. Informace budou známy do konce měsíce září 2022.