AKTUALITY-návrat do MŠ od 12.4.21

Podmínky pro návrat do MŠ od 12.4.2021:

MŠ je otevřena pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí.

Do MŠ se mohou přihlásit také děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Pro tyto děti je vzdělávání organizováno buď v samostatné neměnné skupině nebo mohou být zařazeny do skupiny, ve které jsou vzdělávány děti, které plní povinné předškolní vzdělávání. V obou případech je nutné dodržet podmínku, že ve skupině je vzděláváno nejvýše 15 dětí.

Organizace provozu:

Provoz na třídách bude omezen na dobu od 7,00 hod. do 17,00 hod. ( nebude žádná konečná třída- děti se nespojují)

Třídy:

4.třída: předškoláci ze 4. třídy

3.třída: předškoláci ze 3.třídy

2.třída: mladší děti zdravotníků a ostatních profesí ( viz seznam profesí)

1.třída: předškoláci a děti zdravotníků a vybraných profesí z Bronzové

Rodiče dětí vybraných profesí musí donést potvrzení od zaměstnavatele, nebo jiný doklad.

Testování:

Děti budou 2x týdně testovány antigenními testy dodanými MŠMT, vždy před nástupem do MŠ a to vždy v pondělí a čtvrtek. Pokud nebude dítě přítomno v den testování, bude testováno v den příchodu do MŠ předem nahlášeného.

Testovat budou rodiče – v prostoru k tomu určeném- vestibul-vchod do MŠ k příslušné třídě

Instruktážní video testování(tento test máme a bude testovat rodič):

https://www.youtube.com/watch?v=yg2Tkajclzw

Zákonným zástupcům je vstup do budovy zakázán -vstup je umožněn pouze do vestibulu, kde se provede test a následně si dítě při negativním testu převezme zaměstnankyně MŠ. Rodič musí mít nasazen respirátor a během čekání na výsledek testu musí mít i dítě roušku.

Při vyzvedávání dítěte z MŠ ( po zazvonění) opět rodič čeká ve vestibulu, než mu zaměstnankyně MŠ předá dítě.

Testovat se NEMUSÍ děti, které:

 • doloží, že prodělaly COVID-19 a od prvního testu neuplynulo více než 90 dní,
 • “byly na PCR testech” ve zdravotnickém zařízení a mají negativní výsledek, který není starší 48 hodin, opět k doložení v písemné. nebo elektronické formě. ( tzn. testovat 1x týdně)

Žádné kroužky v tomto období neprobíhají.

Do MŠ je zakázáno nosit hračky, pití-lahvičky.

Informace vycházejí z Mimořádného opatření o testování ve školách od 12. dubna

Pokud budete mít zájem za těchto pravidel nastoupit do MŠ, prosíme učiňte tak co nejrychleji, nejpozději však do pátku 9.4.21 do 10,00 hod. na email: ms.zazvorkova@seznam.cz 

 

Děkujeme za ty krásné a obrovské pomlázky, co jsou na vrátkách a plotě!!

Na jaře, když slunce svítí,

Objeví se první kvítí. 
Narcisy a tulipány,
zdobí žlutě všechny brány. 
 
Milí rodiče,
budeme moc rádi, když nám pomůžete ozdobit náš školkový plot. Každému je doma asi smutno, udělejme si tedy radost společnou výzdobou 🙂 Můžete vyrobit, co vás napadne, nejlépe ale s jarní nebo velikonoční tématikou – kytičky, vajíčka, zajíčky, zvířátka, pomlázku apod. – a pověsit kamkoliv na plot.
Budeme se na vaše práce moc těšit! 🙂
———————————————————–

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200, kterým se nad rámec dosavadních opatření: 

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST od 1.3.2021:

 • dětí v mateřské škole

Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodika MŠMT ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne.


ŠKOLNÉ DUBEN 2021: více info zde


Nové info v “akce v MŠZ důvodu Covid-19 se ruší fotografování dětí a kontrola očiček u dětí (v plánu). Nové termíny (pokud budou) Vám oznámíme v předstihu. Děkujeme za pochopení. 


 

PROSÍME O DODRŽOVÁNÍ NAŘÍZENÍ A DOPORUČENÍ V MŠ

(DESINFEKCE, ROUŠKY, PŘÍCHODY, ZÁKAZU SHROMAŽĎOVÁNÍ..)