Balíček finanční úlevy

Balíček II:

BALICEK_rodice_deti_pravidla_zadosti_UPRAVA_14_08_2023 rodiče- škola

formular_zaci_BPP_14_08_2023
formular_zaci_BPP_SOLIDARITA_14_08_2023

Balíček finanční úlevy ve školství

O co můžete zažádat?

Požádat můžete jak o prominutí úhrady školného, stravného nebo družin, tak o finanční příspěvek z fondu solidarity na aktivity, které podporují rozvoj a talent dětí. Vždy bude záležet na rozhodnutí ředitelky.

Stravné zdarma

v mateřských, základních a středních školách

Školné zdarma

v mateřských školách a základních uměleckých školách

Příspěvek z fondu solidarity

finanční příspěvek na školní a mimoškolní aktivity sloužící rozvoji žáků

Kdo může požádat o příspěvek?

Podmínky vyřízení

Při žádosti o prominutí úhrady školného, stravného nebo družin, musíte splňovat jednu z následujících podmínek:

 • máte trvalé bydliště v Praze
 • čerpáte jeden nebo více z následujících příspěvků:
 • příspěvek či doplatek na bydlení
 • okamžitou dávku v hmotné nouzi
 • přídavek na dítě
 • dávky pěstounské péče
 • čelíte exekuci nebo jste v insolvenci
 • po zaplacení bydlení (vč. platby za hypotéku, pokud na místě bydlíte) Vám zbude méně než 200 Kč na osobu na den, pokud žijete sami, tak 300 Kč na den.

Při žádosti o příspěvek z fondu solidarity stačí mít trvalé bydliště v Praze.

Jak postupovat při žádosti o příspěvek?

Postup vyřízení
 1. Zjistěte, zda je Vaše škola zapojena do programu Balíčku pomoci Pražanům.
 2. Vyplňte čestné prohlášení, že splňujete podmínky (v případě žádosti o příspěvek z fondu solidarity čestné prohlášení není potřeba).
 3. Podejte žádost o příspěvek řediteli/ce Vaší školy či školky.
 4. Ředitel/ka vyhodnotí Vaši žádost a co nejdříve vás informuje o rozhodnutí.

Aktuální informace k opatřením budou uveřejněny na portálu školství HMP – na internetové adrese:

https://skoly.praha.eu/Pro-skoly/Balicek-pomoci-Prazanum/area12354.

Rodiče mohou žádat od měsíce října 2022.

Vždy do  5. dne v měsíci. Pokud je toto sobota nebo neděle tak v následující pondělí po 5. dni.

Žádají v ředitelně nebo kanceláři vedoucí školní jídelny.

Doba přijímání žádostí  denně od 8.00 do 15 hodin.

Žádosti přijímají hospodářka paní Z. Horová, nebo  ředitelka školy L. Veselá.

Žádosti nelze posílat přes paní učitelky.

Důvodem je evidence žádostí.

Na přiznání podpory není právní nárok.